Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Om mig

Mina utbildningar inom mediumskap

Jag är certifierat medium (2012) från Akademin, Academy for Inner Potential. Mina lärare på Akademin var Vendela Cederholm, Birgitta Tholander och Lottie Wahlin. 

Under åren 2013-2014 & 2019 gick jag utbildning hos Mavis Pittilla (OSNU): The Mavis Pittilla Mentorship Programme (Mavis Pittilla). Åker även regelbundet över till Mavis Pittillas Advanced Weeks i England.

År 2020 påbörjade jag SNU:s utbildning PASi (Platform Accreditation Scheme).

Utbildning och fortbildning är viktigt för ett professionellt mediumskap så jag fortsätter att fortbilda mig inom SNU Arthur Findlay College (AFC) i England och on-line via SNUi (England). Jag har även gått fortbildningar på Banyan Retreat i England och Kingswells House i Skottland.

Jag fortbildar mig även inom områdena Psychic Detective hos Tony Stockwell (UK) och Pam Coronado (USA) samt Controlled Remote Viewing (CRV) hos Pam Coronado (USA) och hos Lori Williams (USA).

Mina lärare inom olika former av mediumskap

MEDIUMSKAP


Mina grupplärare på Arthur Findlay College 2011-2017:


Sandie Baker (CSNU), Leah Bond (OSNU),Thelma Francis (CSNU), Jenni Gomes (CSNU), Sharon Harvey (CSNU), Minister Simone Key, Angie Morris (OSNU), Minister Janet Parker, Mavis Pittilla (OSNU) 

Mina kurslärare på Arthur Findlay College 2011-2017:


Minister Colin Bates, Eileen Davies LSSNU, Helen DaVita (DSNU), Nicole de Haas (CSNU), Sandy Hagger (OSNU), Paul Jacobs (CSNU), Minister Simon James, Minister Brenda Lawrence, Christine Morgan (CSNU), Minister Brian Robertson, Pauline Silver (DSNU), Minister Bill Thomson

TRANSMEDIUMSKAP


Lärare på Arthur Findlay College, Banyan Retreat och Kingswells House 2011-2016:


Sandie Baker CSNU (England), Leah Bond OSNU (Wales), Eileen Davies LSSNU (Skottland), Carol Ellis (Wales), Jenni Gomes (England), Sharon Harvey (England), Scott Milligan (England), Angie Morris OSNU (England), Maureen Murnan CSNU (England), David Thompson (England/ Australien)

FYSISKT MEDIUMSKAP


Lärare på Ramsbergsgården, Arthur Findlay College, Banyan Retreat och Kingswells House 2011-2016:


Carol Ellis CSNU (Wales), Sharon Harvey CSNU (England), Scott Milligan (England), David Thompson (England/Australien)

HEALING MEDIUMSKAP


Lärare på Arthur Findlay College 2011-2016:


Hazel Ballard (England), Andrej Djordjevitch DSNU (England), Lesley Hale (England), Minister Simone Key (England), Maureen Murnan CSNU (England), Minister Matthew Smith (England)

SPEAKING MEDIUMSKAP


Lärare 2013-2019 inom SNU eller SNUi:


Minister Alan Baker på SNUi (England), Penny Hayward CSNU på SNUi (Australien/England), Mavis Pittilla OSNU på Banyan Retreat och i Manchester (England)

PSYCHIC DETECTIVE / INTUITIVE INVESTIGATION

Lärare på Arthur Findlay College 2017:

Tony Stockwell (England), Lynn Probert CSNU (England), Andrew Manship CSNU (England)


Lärare on-line:

2015: Linda Hunter (USA)

2016: Pam Coronado (USA)


Controlled Remote Viewing (CRV)


Lärare on-line:

2016: Pam Coronado (USA)

2019: Lori Williams (USA)

WORKSHOPS (2-5 DAGAR), OLIKA FORMER AV MEDIUMSKAP


Lärare ca 2004-2016:


Minister Colin Fry (i Sverige), Iris Hall (i Sverige), Mavis Pittilla OSNU (England), Jackie Wright DSNU (England), Eamonn Downey CSNU (England), Christine Morgan CSNU (i England), Minister Simone Key (i Australien), Scott Milligan (England)

Andra utbildningar utöver mediumskap


* Statsvetarexamen (Sverige)

* Master i Business Administration (MBA) (England)

* Lärarexamen (grundskolan år 4-9) (Sverige)

* Varit utbytesstudent inom statsvetenskap i England och inom pedagogik i Kanada

* Studerat filmvetenskap, religion, arbetslivspsykologi och psykiatri (Sverige)


Lena Lindström

Lila Kompassen