Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Lila Kompassens A-Ö i Mediumskap v.1.0)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A


Academy for Inner Potential

Se Akademin.


Akademin

En av många utbildare som certifierar medium i Sverige. www.akademin.net


Ande


Andevärlden


Andlig


Andlig guide


Andlig ledare

Se Andlig guide.


Andlig utveckling


Andlig vägvisare

Se Andlig guide.


Andlighet


Anförvant

En anförvant är en släkting, vän eller bekant eller någon annan som funnits i ens värld.


Aura


Automatisk skrift


B


Bevis

Att leda i bevis att livet inte slutar vid den fysiska döden. Spiritualism


Brevsession


Budskap

Budskap eller meddelande på storseans mer allmänna till sin karaktär.


C


Certifikat


Chakra

Ordet chakra kommer ifrån Sanskrit och betyder hjul. I vår kropp har vi hundratals olika energichakran som inom många olika tro- och livsåskådningar kallas för chakran. Oftast nämns bara sju chakran som är placerade utefter ryggraden och huvudet. Inom buddismen fokuserar man på fem chakran.


Cirkel


Cirkelledare


Cold reading


D


Demonstration

Se Medial demonstration.


Dimension


Disciplin


Död


E


Ekoplasma


Empati


Energi


E-postsession


ESP


Etik


F


Fantasi


Fatalism


Feltolkning


Filosofi


"Fiske"

När mediet frågar för många frågor kan det ses som att mediet "fiskar" efter information


Flöde


Fortbildning


Fotografi


Frågor


Fysiskt mediumskap


Färgband


Fördom


Förhållningsregler


Förtröstan


Förutsättningar


G


Glädje


Gruppseans


Grupputveckling


Gud


Gudomligt flöde


Guide

Se andlig guide.


H


Handledning


Healer


Healing


Healingguide


Healingmedium


Healingpenna


Hembesök


Hjälp


Husrensning


Högre väsen


I


Information


Inkarnation


Inramning


Inspelning

På storseanser är det inte tillåtet att spela in. På privata sessioner är det mediet själv som bestämmer detta så fråga innan.


Inspirerat tal


Inspirerad skrift


Inspirerad bild


Integritet

Både klientens och mediets integritet


Intuition


Introduktion


J


K


Kaffeseans


Kanal


Kanalisering


Karma


Klient


Klärvoajans


Kläraudiens


Klärsentiens


Kommunikation


Kommunikatör


Kompetensutveckling


Konstnärskap


Konsultation


Kort


Kosmiskt flöde


Kosmos


Kris


Kristaller

Se Mediala verktyg.


Kroppsterapi


Kunskap


Kurs


Kvacksalverilagen

Se Patientsäkerhetslagen.


Kärlek


L


Ledare

Se Andlig ledare respektive Cirkelledare.


Levitation


Livsåskådning


Ljudfenomen


Länk

Länk till de andliga dimensionerna.


M


Mailsession

Se e-postsession.


Makt


Meddelande

Se Budskap.


Medial cirkel


Medial demonstration


Medial förmedling


Medial rådgivning


Medial utveckling


Medial vägledning


Mediala tekniker


Mediala verktyg


Medialitet


Mediering


Meditation


Medium


Medkänsla


Medmänsklighet


Mentalt mediumskap


Medvetandetillstånd


Metafysik


Moral


"Mullsjö"


N


O


Orakel


P


Paranormala fenomen


Patientsäkerhetslagen (2012:659. kap 5 1§)


Pendel


Personlig utveckling


Precognition


Predikationer

Mediet bör ge vägledning och speglingar samt talar om förutsättningar istället för bestämda predikationer (Academy for Inner Potential)


Privatseans

Se privatsession.


Privatsession


Privatsittning

Se privatsession.


Psykisk ohälsa


Psykometri


Q


R


Ramsbergsgården


Regression


Reinkarnation


Respekt


Råd


S

Sällskapet Sanningssökarna

Bildades år.


Seans

Se Storseans.


Seansandakt

Se Storseans


Seansdeltagare


Sekretess


Sfär


Själ


Självdisciplin

SNU

Spiritualists' National Union (SNU) i England bildades år 1901. www.snu.org.uk


SNUi

Den internationella sektionen av SNU. www.snui.org

Sorg


Spiritualism

Spiritualismen i Sverige är en livsåskådning inte en religion. Dess visdom är universell och når dig via det högre medvetandet. Yttre kunskapskällor är kärnsanningen i samtliga vishetsläror. Spiritualism finner andakt i alla tempel

oavsett deras trosuppfattning.


Bönen är för spiritualisten en metod att koncentrera och skapa andlig energi.


Altaret är energiernas samlingskärl och porten till de andliga dimensionerna, mötet med den universella allmakten,

som somliga kallar Gud. (SSF)


Spiritualist´ National Union

Se SNU.


Spiritualistiska föreningar


Spiritualistiska Riksföreningen för Andlig Utveckling

Se SRAU.


Spå


Spådom


SRAU

Spiritualistiska Riksföreningen för Andlig Utveckling bildades år 1987. www.srau.se Namnbyte på förslag till Svenska Riksföreningen för Andlig Utveckling inför årsmöte 2013. Därmed lämnar föreningen spiritualismen.


SSF

Stockholms Spiritualistiska Förening (SSF) bildades 1927 och firar 85 års jubileum 2012. SSF


Stockholms Spiritualistiska Förening

Se SSF.


Storseans

Storseansens syfte har ofta varit att bevisa att livet fortsätter efter den fysiska döden och att det är möjligt att få kontakt med nära och kära som gått bort.


Stöd


Symbol


Symbolbilder


Symboltolkning


Syfte

Vara till gagn för dina medmänniskor. Academy for Inner Potential


Sårbar

T


Tarot

Se kort.


Telefonsession


Telepati


Tidigare liv


Tolkningsföreträde


Trans


Transtal


Transfiguration


Transmedium


Trepartssamtal


Trosföreställning


TU


Touch Universe

Se TU.


Tystnadsplikt

Då mediumskap inte är ett officiellt yrke är de som arbetar medialt heller inte belagda med tystnadsplikt eller kan bli avstängda av Socialstyrelsen.Ett professionellt medium arbetar under tystnadsplikt och sekretess


U


Undertolkning

Även om övertolkningar är mer vanligt förekommande, så händer det att mediet undertolkar det de får till sig. Orsaken torde främst vara att de är rädda för övertolkningar och därför blir för knapphändiga. (Academy for Inner Potential)


Ut ur kroppen upplevelse (UKU)


Utbildning

Det räcker inte med att ha en medial förmåga för att bli ett skickligt medium. Man behöver även ha grundläggande kunskaper i olika religioner och trosuppfattningar, baskunskaper i psykologi, pedagogik och etik. Utbildning hos en seriös utbildare ger yrket högre status och blir kvitto på grundläggande kompetens. (Academy for Inner Potential)


Utvecklingscirkel


Utvärdering


V


Vanföreställningar


Vetorätt


Vishet


Vägledande samtal


Vägledning

Alla behöver vi vägledning i livet. Behovet av vägledning ser olika ut för olika människor och skiftar över tid. I rollen som barn, ungdom, vuxen, förälder, vän, bekant, studiekollega eller arbetskollega söker vi och ger vi vägledning i form av tips, råd, frågor, handledning och samtal i situationer i glädje, sorg, kris samt små och stora förändringar.


Vägvisare


Värderingar


X


Y


Yrke

Eftersom mediumskapet inte är ett officiellt erkänt yrke, finns heller inga officiella riktlinjer eller föreskrifter. Mediumskapet är ett snabbt växande yrke som traditionellt inte betraktats som ett yrke utan som en gåva eller förmåga. (Academy for inner Potential)


Yrkesförbund

Det finns tyvärr inget yrkesförbund för medier i Sverige (2012).


Z


Å


Åldersgräns

Tills lagar och regler förbättras och utvecklas är det brukligt med en åldersgräns på 18 år för medial vägledning på storseanser, gruppseanser och privata sessioner (2012).


Ä


Ö


Öde


Ödmjukhet


Öppna Spiritualister

En av tre ideella spiritualistiska föreningar i Stockholm. Bildades år. www.oppnaspiritualister.se (Se även de andra två: Sällskapet Sanningssökarna och SSF Stockholms Spiritualistiska Förening)


Övertolkning

Risken för övertolkning handlar i allmänhet om att mediet är för snabb i sin tolkning, för ivrig eller påverkad av egna uppfattningar och värderingar. Att vara för snabb innebär att man hoppar över ett steg och inte riktigt lyssnar på sin kommunikatör eller den information som kommer från de andliga sfärerna. Man får vissa saker till sig och är sedan alltför snabb med att ge informationen den ena eller andra innebörden. Den tolknings om görs riskerar därmed att hämtas från ens eget värderings- eller trossystem. (Academy for Inner Potential)