Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Akademin* 

Våren 2013 

Övningsseanser på Södermalm:

Datum: 21/2, 21/3 och 18/4

Tid: kl.19.00 (dörrarna stänger kl.18.50)

Plats: Högbergsgatan 48

Entré: 80 kr (inkl. fika).

Mer info om om övningsseanser och Akademins utbildningar: www.akademin.net 

* Då jag är certifierad kommer jag inte att öva på övningsseanserna men kom gärna och stötta kandidaterna.

Med reservation för ändringar.

SSF*

Våren 2013 

Träningsseanser på Norrmalm:

Datum: 21/1, 18/2 och 25/3

Tid: kl.19.00 (dörrarna stänger kl.18.45)

Plats: Holländargatan 25

Entré: 40 kr. 

Mer info om träningsseanser, storseanser, kurser och healingkvällar:

www.stockholmsspiritualistiskaforening.se