Spiritualistisk Healing

Spiritualistisk Healing

Preliminärt fr o m våren 2020.

Alla tider bokas här:

Spiritualistisk Healingcirkel 

Preliminärt cirkel våren 2020. 

Kom ihåg att healing är kompletterande och inte ersätter sjukvård. Kontakta alltid din läkare eller annan professionell sjukvårdspersonal vid sjukdomar.

Med reservation för ändringar.