Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Lila Kompassens

Spiritualistiska Mentorskapsprogram

DETTA HAR FLYTTATS FRAM PGA SITUATIONEN DE SENASTE TVÅ ÅREN.


Ledare: Lena Lindström (utbildning och erfarenhet - se längst ner)

Gästföreläsare: Mer info kommer!

Plats: Stockholm och online (Zoom)

START: ej bestämt ännu

* Fredag - online kväll kl.17-20

(kl.19-20 individuellt)

* Lördag - Heldag i lokal kl.12-17

FÖRKUNSKAPER

* Tränande medium eller certifierat medium

* Medlem i en spiritualistisk

förening/organisation


INNEHÅLL 

Teori och träning inom:

* Spiritualism - mediers historia, stöd och framtid.

* De olika sinnena - fördjupning och utveckling. Hur långt har forskningen kommit?

* Olika former av mediumskap - fördjupning och utveckling av dina olika mediumskaper.

* Olika former av psychic - fördjupning och utveckling av dina olika psychic förmågor.

* Andevärlden - ditt arbete och din närhet med andevärlden.

* Arbetssätt - privatsessioner, gruppseanser, storseanser. På fritiden, halvtid eller heltid?

* Etik och moral - ditt ansvar som medium inför andevärlden och dina medmänniskor.

* Stöd och nätverk - andligt mediumskap inför andevärlden och dina medmänniskor. 

Ett exempel på hur Lena Lindström ser på mediumskap (engelska)

"I believe in mediumship where mediums work together with the whole world in mind and with reverence to the souls in the Spirit World and to our fellow souls on earth."

PRIS

11 000 kr för 8 heldagar, 8 kvällar online, 2 individuella samtal, korta hemuppgifter inför varje kursfredag. Utbildningsbevis/intyg.

ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan till: Mer info kommer

Anmälningsavgift: 2 000 kr  (1 500 kr återfås vid förhinder)

Resterande: 1 betalning eller 3 delbetalningar vid önskemål.

REKOMMENDATIONER 

(Frivilligt, ingår ej i priset för mentorskapet)


* Deltagare på storseanser på Sanningssökarna, SSF och Öppna Spiritualister

* Museer, utställningar etc med Spiritualistiskt tema, mediumskap etc

* Föreningscirkel på SSF med Helen, Cecilia & Lena  

KORT BAKGRUND OM LENA LINDSTRÖM:

* 20 år som medlem/volontär/styrelsemedlem i spiritualistiska föreningar (Sverige/England)

* 20 år som deltagare i cirklar och kurser (Sverige)

* 10 år som certifierat och arbetande medium (Sverige, England, Wales, Irland, Holland, Tyskland och Schweiz)

* 10 år som ledare för cirklar, workshops och kurser (Sverige)

* 10 år (14 veckokurser) som deltagare på Arthur Findlay College (England)


ÄVEN DELTAGARE INOM MEDIUMSKAP PÅ:

* Mavis Pittilla's Mentorship Programme 2013-2014 (England)

* Mavis Pittila and Jean Else's Mentorship Programme 2019 (England)

* Mavis Pittilla's Advanced Week 2018 (England)

* Mavis Pittilla's Advanced Week 2019 (England)

* Kurser och workshops (England och Australien)

* Online utbildningar och kurser (England och USA)


ÄVEN:

* Fil. kand i statsvetenskap och engelska (Sverige/England)

* Master in Business Administration (MBA) (England)

* Lärarexamen i engelska och samhällskunskap (Sverige/Kanada)

* Universitetsstudier i filmvetenskap, religion, västerländsk esoterism, arbetslivspsykologi och psykiatri (Sverige)