Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Reiki

Reiki är en japansk behandlingsmetod som minskar stress och verkar avslappnande.

Behandlingar

Enskild behandling: för lediga tider - se BokaDirekt - tyvärr inga lediga tider just nu

Plats: Stockholm

Pris: 520 kr för 1 timme (1,5 timme första gången)


Enskild behandling - Distans: Tyvärr inga lediga tider just nu

Plats: Distans

Pris: Gratis för ca 15 min

Under behandlingen ligger du påklädd på en bänk med kudde och filt.

Kurser

Kurs i Reiki I

Lärare: Lena Lindström & Helen Wasbäck (assistent)

Datum: Tyvärr inga datum just nu 

Tid: Kl.11-17

Plats: Stockholm

Pris: 3 500 kr (inkl 4 tim uppföljning, kompendium, fika och diplom)

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men vi vill att du har provat på att få Reiki av någon som gått Reiki II.

Anmälan: [email protected]

Kurs i Reiki II

Lärare: Lena Lindström & Helen Wasbäck (assistent)

Datum: Tyvärr inga datum just nu

Tid: Kl.11-17

Plats: Stockholm

Pris: 3 500 kr (inkl 4 tim uppföljning, kompendium, fika och diplom)

Förkunskaper: Reiki I

Anmälan: [email protected]

Kurs i Reiki III/Reiki Master/Lärare

Lärare: Lena Lindström & Helen Wasbäck (assistent)

Datum: Tyvärr inga datum just nu (fredag kväll, lördag, söndag)

Tid: Kl.17-20.30 + Kl.11-18

Plats: Stockholm

Pris: 4 500 kr (inkl 8 tim uppföljning, kompendium, fika och diplom)

Förkunskaper: Reiki II

Anmälan: Kommer

Råd från Förenade Reikiförbundet i Sverige till den som skall gå Reikiutbildning:

 • Innan en person går Reiki I bör vederbörande ha provat på minst en Reikibehandling.
 • Reikikursdeltagaren skall vara i psykisk balans.
 • Kursdeltagaren skall ha förståelse för den helande processen.
 • Det är lämpligt att ha läst något om Reiki före utbildning.
 • Att i samråd med sin lärare bestämma om det är lämpligt att börja eller gå vidare till nästa steg (integrering av energierna kan ta olika tid).

"Följande rekommendationer för Reikiutbildningar gäller alla utbildningar:

 • Rekommendationerna är en absolut miniminivå.
 • Om det av praktiska skäl är möjligt; lägg gärna ut kursen på fler timmar, fler dagar och uppdelat på flera tillfällen, samt ha minst en återträff för kursdeltagarna.
 • Material och metoder som inte tillhör Reikisystemet ska särskiljas och läggas utöver minimikurstiden.
 • Varje Reikinivå är komplett i sig själv.
 • Läraren delar ut kursutvärderingsformulär som eleverna kan lämna in direkt eller senare anonymt.

Reiki I

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Usui-Reikisystemets historia
 • Usui-Reikisystemets filosofi och etik
 • Meditation
 • Få Reiki I-initiering
 • Handpositioner för Reikibehandling
 • Intuitiv behandling
 • Att ge, samt att ta emot en helkroppsbehandling
 • Att ge sig själv en Reikibehandling
 • Praktiska användningsområden för Reiki
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst fyra timmars uppföljning efter genomgången kurs

Reiki II

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar.
 • Förkunskaper Reiki I-utbildning.
 • Usui-Reikisystemets filosofi och etik.
 • Få Reiki II-initiering.
 • Få tre symboler samt information om dessa och deras användningsområde.
 • Meditation – symboler – ett sätt att ta dem till sig.
 • Att ge, samt att ta emot distanshealing.
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare.
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige.
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst fyra timmars uppföljning efter genomgången kurs."

Reiki Master/lärare

 • Effektiv kurstid minst 16 timmar fördelat på minst två dagar.
 • Art eller motsvarande avancerade Reikitekniker är inte inbegripna i kurstiden till ReikiMaster/lärare.
 • Förkunskaper Reiki II och ev. ART, Reiki3A eller motsvarande.
 • Minst tio dokumenterade behandlingar vardera på annan person.
 • Distansbehandlingar
 • Egenbehandlingar.
 • Få initiering till master/lärare.
 • Få Usuis Mastersymbol.
 • Lära och förstå initieringarna.
 • Praktisera initieringarna.
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst åtta timmars uppföljning efter genomgången kurs.

Alla tider bokas här:

Jag är Reiki Master/Teacher enligt Usui/Tibetan System (sedan 2012) och medlem i:

                    (startade 2006)

 • Reiki Terapeuternas Riksförbund

                    (förbundet var aktivt under åren 2011-2013)

Forskning om Reiki:

Kom ihåg att Reiki inte ersätter sjukvård. Kontakta alltid läkare

eller annan professionell sjukvårdspersonal vid sjukdomar.

Med reservation för ändringar.