Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Insamlingsstiftelse för Spiritualistisk Vänskap och Gemenskap

Fundraising Foundation for Spiritualist Friendship and Solidarity

Fundraising Foundation for Spiritualist Friendship and Fellowship

Fundraising Trust for Spiritualist Firendship and Community

Fundraising Trust for Spiritualist Friendship and Fellowship


FFSFS

FFSFF ISVG ISSVG ISGV ISSGV

FTSFC

FTSFF


FFSFF ISSSV

ISVG


ISSVG

ISVS

ISSSV

Upprop

Insamlingsstiftelse för Spiritualistisk Vänskap och Gemenskap (ISVG)/

Fundraising Foundation for Spiritualist Friendship and Fellowship (FFSFF)

Pengar som inflyter efter detta upprop ska tillföras en nybildad Insamlingsstiftelse med namnet XX


Insamlingsstiftelsen har grundats för att samla in pengar till en kursgård centralt i Stockholm med övernattningsmöjligheter och till en kursgård med övernattningsmöjligheter i lantlig miljö nära vatten och inom två timmars resande med buss eller spårtrafik från Stockholm där spiritualister och de som är intresserade av spiritualism ska kunna mötas i vänskap och gemenskap i både utbildande syfte och för samvaro.


Bidrag till Insamlingsstiftelsen kan intialt lämnas till Insamlingsstiftelsen ISVG:s Plusgirokonto. Stiftelsen kommer att snarast möjligt efter alla registreringshandlingar är kalra ansöka om ett sk. 90 konto, ett kontrollkonto hos Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI)

Stockholm den 7/7 2014

Som spiritualist menas den som har spiritualism som sin religion (utan att tillhöra eller kombinera det med någon annan religion) eller den som har det som sin livsåskådning.